ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เขียนโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
หน้าแรกข้อมูลบริการกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หน่วยงานระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

site map

wcag1AAA 
sitemap logodirection  
ที่อยู่ :  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000 
เบอร์โทรศัพท์ 038-512520 ต่อ 118 โทรสาร 038-814430 Hotline มท. 32920
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  กลับด้านบน...(หน้าแรก) Home-icon